Kognitiivinen psykoterapia, parisuhdeterapia ja muut terapiapalvelut Oulussa

Nimeni on Taina Enbuske ja olen kokenut psykoterapian lämminhenkinen ammattilainen. Taustallani on pitkä ja vahva työkokemus erikoissairaanhoidosta ja psykosomaattisesta konsultaatiopsykiatriasta.

Varaa aika

Yli 25 vuoden työkokemukseni Oulun yliopistollisessa sairaalassa psykiatrian konsultaatiopoliklinikalla on antanut minulle paljon, ja kertynyttä tietotaitoa on hyödynnetty yksityisvastaanotollani jo 18 vuoden ajan.

 

Terapiapalveluihini kuuluvat: kognitiivinen psykoterapia, pariterapia, perheterapia sekä trauma- ja kriisiterapia. Muut palveluni kattavat työnohjauksen, koulutukset ja konsultaatiot sekä sopeutumisvalmennuksen. Minulla on yksityisvastaanotto Oulussa. Tule hankkimaan eväitä sujuvaan elämään kanssani! 

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan. Tutkimusten mukaan henkilöt, jotka kärsivät masennus-, ahdistus- tai paniikkihäiriöoireista, hyötyvät hoidosta. Traumaperäiset stressihäiriöt sekä muut mielialahäiriöt, jotka hankaloittavat ihmisen arkipäivää, lievittyvät hoidon myötä.

Kysy lisää

Perhe- ja parisuhdeterapia

Perhe- ja parisuhdeterapia on hyvä tapa selkeyttää kärjistynyttä perhetilannetta. Muutamilla tapaamisilla on jo merkittävä vaikutus vuorovaikutukseen. Terapiassa asetetaan yhteiset tavoitteet kaikki perheenjäsenet ja heidän tarpeensa huomioiden. Terapeuttina hoidan tietoisesti ja menetelmällisesti perheyksikön sisäistä vuorovaikutusta sekä käsittelen perhe-elämän haasteita.

 

Terapiasta saadaan apua esimerkiksi puolisoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuden vahvistamiseen, sisarussuhteiden ristiriitojen vakauttamiseen ja lasten kasvussa ilmenevien haasteiden käsittelyyn. Perhe- ja parisuhdeterapia voidaan toteuttaa yksityisvastaanotollani Oulussa tai tarpeen mukaan perheen tai pariskunnan kotona.

Ota yhteyttä

Trauma- ja kriisiterapia

Trauma- ja kriisiterapiassa käsitellään asiakasta kohdannutta yllättävää ja äkillistä tapahtumaa, joka aiheuttaa ruumiillisen tai henkisen stressihäiriön. Syynä voivat olla muun muassa työpaikkakiusaaminen, onnettomuustilanteet ja väkivalta. Univaikeuksia, ahdistuneisuutta, laskenutta vireystasoa ja muita stressihäiriön oireita hoidetaan yksilöön kohdistetussa terapiassa. 

 

Keskustelu on luottamuksellista ja turvallista. Olen toiminut työurani aikana Oulun Yliopistollisen sairaalan trauma- ja kriisiterapiaryhmän päävetäjänä 10 vuotta. Se on antanut minulle vankan ja  korkeaa tietotaitotasoa olevan kokemuspohjan työhöni.

Lähetä viesti

Muut palvelut 

Monipuolisten terapiapalveluiden lisäksi tarjoan työnohjausta, koulutusta ja konsultaatioapua. 

 

Yksityisvastaanotollani kanssani toimii Helsingin Yliopiston psykoterapian kognitiivisesta koulutuksesta valmistunut kognitiivinen yksiläpsykoterapeutti Sonja Vehkaoja

yhteystiedot  PsykoteOy   p. 0451129550

Siirry lomakkeeseen

Hoitoon hakeutuminen ja hoitojen korvaus

Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksellä asiakkaallani on mahdollisuus aloittaa hoito Kelan korvaukseen oikeutetusti. Päätös kattaa tapauskohtaisesti 25–80 hoitokertaa. Päätös haetaan vuosi kerrallaan ja enintään 3 vuotta jatkuen.

 

Kelan lisäksi kuntoutuspäätöksen voivat tehdä vakuutusyhtiö tai erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö. Sekä kokonaan että osin korvattavat hoidot vaativat poikkeuksetta psykiatrin B-lausunnon.

 

Hoitojaksot suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Voit hakeutua hoitooni lääkärisi lähetteellä, muun hoitavan tahon kautta tai ottamalla minuun itse yhteyttä. Lämminhenkiset tapaamiset suoritetaan joustavasti asettamillasi ehdoilla opiskelu- ja työaikoihisi sopivasti.

Ota yhteyttä Tainaan