Kognitiivinen psykoterapia, parisuhdeterapia, kognitiivinen yksilöpsykoterapia ja muut terapiapalvelut Oulussa, Helsingissä ja etänä

Taina Enbuske , YET -kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti sekä ET- perheterapeutti. 

Sonja Vehkaoja, kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti  sekä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Raisa Hyväri, seksuaalineuvoja, ratkaisukeskeinen lyhytterapiaopiskelija, psykiatrinen sairaanhoitaja ja Helsingin yliopisto kognitiivisen yksilöpsykoterapian opiskelija. 

 

Varaa aika

Yli 25 vuoden työkokemukseni Oulun yliopistollisessa sairaalassa psykiatrian konsultaatiopoliklinikalla on antanut minulle paljon, ja kertynyttä tietotaitoa on hyödynnetty yksityisvastaanotollani jo 20 vuoden ajan.

 

Terapiapalveluihini kuuluvat: kognitiivinen psykoterapia, pariterapia, perheterapia sekä trauma- ja kriisiterapia. Minulla on yksityisvastaanotto Oulussa sekä Helsingissä.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan. Tutkimusten mukaan henkilöt, jotka kärsivät masennus-, ahdistus- tai paniikkihäiriöoireista, hyötyvät hoidosta. Traumaperäiset stressihäiriöt sekä muut mielialahäiriöt, jotka hankaloittavat ihmisen arkipäivää, lievittyvät hoidon myötä.

Kysy lisää

Perhe- ja parisuhdeterapia

Perhe- ja parisuhdeterapia on hyvä tapa selkeyttää kärjistynyttä perhetilannetta. Muutamilla tapaamisilla on jo merkittävä vaikutus vuorovaikutukseen. Terapiassa asetetaan yhteiset tavoitteet kaikki perheenjäsenet ja heidän tarpeensa huomioiden. Terapeuttina hoidan tietoisesti ja menetelmällisesti perheyksikön sisäistä vuorovaikutusta sekä käsittelen perhe-elämän haasteita.

 

Terapiasta saadaan apua esimerkiksi puolisoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuden vahvistamiseen, sisarussuhteiden ristiriitojen vakauttamiseen ja lasten kasvussa ilmenevien haasteiden käsittelyyn. Perhe- ja parisuhdeterapia voidaan toteuttaa yksityisvastaanotollani  tai tarpeen mukaan perheen tai pariskunnan kotona.

Ota yhteyttä

Trauma- ja kriisiterapia

Trauma- ja kriisiterapiassa käsitellään asiakasta kohdannutta yllättävää ja äkillistä tapahtumaa, joka aiheuttaa ruumiillisen tai henkisen stressihäiriön. Syynä voivat olla muun muassa työpaikkakiusaaminen, onnettomuustilanteet ja väkivalta. Univaikeuksia, ahdistuneisuutta, laskenutta vireystasoa ja muita stressihäiriön oireita hoidetaan yksilöön kohdistetussa terapiassa. 

 

Keskustelu on luottamuksellista ja turvallista. Olen toiminut työurani aikana Oulun Yliopistollisen sairaalan trauma- ja kriisiterapiaryhmän päävetäjänä 10 vuotta. Se on antanut minulle vankan ja  korkeaa tietotaitotasoa olevan kokemuspohjan työhöni.

Lähetä viesti

Muut palvelut 

Sonja Vehkaoja
Kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja 

PsykoteOy 
sonjavehkaoja@gmail.com
0451129550 


Raisa Hyväri
Seksuaalineuvoja, ratkaisukeskeinen lyhytterapiaopiskelija, psykiatrinen sairaanhoitaja, Helsingin yliopisto kognitiivisen yksilöpsykoterapian opiskelija, teatteritaiteen maisteri 

Mielipiste terapiapalvelut
raisa.hyvari@gmail.com
0504334704

 

Siirry lomakkeeseen

Hoitoon hakeutuminen ja hoitojen korvaus

Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksellä asiakkailla on mahdollisuus aloittaa hoito Kelan korvaukseen oikeutetusti. Päätös kattaa tapauskohtaisesti 25–80 hoitokertaa. Päätös haetaan vuosi kerrallaan ja enintään 3 vuotta jatkuen.

 

Kelan lisäksi kuntoutuspäätöksen voivat tehdä vakuutusyhtiö tai erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö. Sekä kokonaan että osin korvattavat hoidot vaativat poikkeuksetta psykiatrin B-lausunnon.

 

Hoitojaksot suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Voit hakeutua hoitooni lääkärisi lähetteellä, muun hoitavan tahon kautta tai ottamalla minuun itse yhteyttä. Lämminhenkiset tapaamiset suoritetaan joustavasti asettamillasi ehdoilla opiskelu- ja työaikoihisi sopivasti.

Ota yhteyttä Tainaan