Eväitä sujuvaan elämään

Kognitiivinen psykoterapia, parisuhdeterapia ja muut palvelut

Terapiapalveluitani ovat:

  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Pariterapia
  • Perheterapia
  • Trauma- ja kriisiterapia

Muut palvelut:

  • Työnohjaus
  • Koulutus ja konsultaatio
  • Sopeutumisvalmennus

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan. Tutkimusten mukaan ne henkilöt, jotka kärsivät masennus-, ahdistus-, paniikkihäiriöoireista hyötyvät hoidosta. Traumaperäiset stressihäiriöt sekä muut mielialahäiriöt jotka hankaloittavat ihmisen arkipäivää lievittyvät hoidon myötä.

Perhe- ja parisuhdeterapia

Perhe- ja parisuhdeterapia on hyvä tapa selkeyttää kärjistynyttä perhetilannetta. Muutamilla tapaamisilla on jo merkittävä vaikutus vuorovaikutukseen.

Hoitoon hakeutuminen ja hoitojen korvaus

Asiakkaat voivat hakeutua hoitoon hoitavan lääkärin lähetteellä, muun hoitavan tahon kautta tai ottamalla itse yhteyttä. Palvelu on asiakkaiden käytettävissä joko kertaluonteisesti tai sovitusti eripituisina hoitojaksoina. Nämä hoidot asiakas maksaa itse.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus aloittaa hoito KELA:n kuntoutuspäätöksellä. Päätös myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja kerrat määräytyy tapauskohtaisesti 25 - 80 kertaa vuosi. Kuntoutuspäätöksen tekijänä voi olla myös vakuutusyhtiö tai erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutus.

Kokonaan tai osin korvattavat hoidot vaativat aina psykiatrin B-lausunnon.
Hoito suunnitellaan aina yhteistyössä potilaan kanssa

Oulun toimipiste

Tornion toimipiste

Psykoterapiapalvelut Taina Enbuske Oy | Kirkkokatu 49 A 16 | 90100 Oulu | 050 5709768 | taina.enbuske@psykoterapiapalvelut.fi